• Mamed (10.10.17 10:20) [0]
  u menya est 2 programi.v odnoy programe sozdayu binary file:
   Type DatabaseSystemFile=Record
         HideInformation   :Integer;
         HideInformation00 :Double;
         Logo              :String[250];
         HideInformation0  :Integer;
         Servername        :String[100];
         DatabaseName      :String[100];
         Username          :String[100];
         Password          :String[100];
         HideInformation1  :Integer;
         HideInformation2  :Integer;
         Rnd               :Integer;
         LogoP             :Integer;
   End;

  Pozle zakriyiya etoy programmi s drugoy pprogrammi xochu otkrivat. Nikak ne poluchaetsya.  Kakoy mojet bit osibka?
 • kilkennycat © (11.10.17 00:07) [1]

  > Kakoy mojet bit osibka?

  luboy
 • _Amoeba (11.10.17 17:38) [2]

  > Nikak ne poluchaetsya.  Kakoy mojet bit osibka?

  Код в студию!
Есть новые Нет новых   [88868   +29][b:0.001][p:0.001]